Uitzenden

Wanneer je een vacature hebt, meld je deze bij ons aan en gaan wij op zoek naar een geschikte kandidaat. Als een kandidaat bij jouw aan de slag gaat leggen wij dit schriftelijk vast. Hierin staat onder meer welk loon en het bijbehorende tarief, wie waar verantwoordelijk voor is en de duur van de opdracht. Ook leggen we vast in welke fase de uitzendkracht valt. Strikt Uitzendbureau hanteert het ABU cao en de daarbij behorende fasesystematiek.

Fase A:
In deze fase hebben zowel de werkgever alsmede de werknemer maximale flexibiliteit in contractvorm en duur van het contract gedurende 52 weken.

Fase B:
In deze fase kan werknemer maximaal 6 tijdelijke contracten krijgen binnen 3 jaar. In fase B krijgt een werknemer zekerheden in de vorm van urengaranties tijdens het detacheren.

Fase C:
Nadat fase A en B zijn doorlopen, is er bij het voortzetten van dezelfde werkzaamheden recht op een contract voor onbepaalde tijd.

Bekijk onze beeldgrafiek voor een visuele samenvatting van de huidige situatie per 1 januari 2023.

Bij vragen, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Man Veiligheidstrui GEEL 500x500
Strikt-Uitzendbureau-ICON-DIAP-250

spot .

selecteert .

scoort .