Blog 6. Pesten op de werkvloer

Wist je dat pesten niet alleen voorkomt onder de jeugd? Je zult het niet altijd even goed merken, maar ook onder volwassenen is pesten een probleem. En dan vooral op de werkvloer. Zo worden er bijvoorbeeld net iéts te veel grapjes over dezelfde collega gemaakt, wordt hij of zij buitengesloten of is diegene het middelpunt…